Požárů fotovoltaik přibývá, podle komory za to mohou neodborné instalace

Požárů fotovoltaických elektráren v Česku v posledních měsících skokově přibývá. Hasičský záchranný sbor letos od ledna do konce července evidoval 45 požárů těchto systémů. V předchozích letech jich bylo kolem 15 ročně. Podle inženýrské komory jsou nejčastější příčinou neodborné instalace fotovoltaik a podcenění jejich bezpečnosti. V pondělí o tom informovala Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Článek

Česko v posledních měsících prožívá fotovoltaický boom. V prvním pololetí letošního roku energetici zprovoznili 45 197 fotovoltaických elektráren. Počet instalovaných zařízení je téměř o čtvrtinu vyšší než za celý loňský rok.

S tím však podle komory přibývá také elektráren, které vznikají bez odborných znalostí zhotovitele a zpracovatele dokumentace. ČKAIT proto v této souvislosti apelovala na stavebníky, aby nepodceňovali projektovou přípravu a zapojení autorizovaných osob do přípravy, realizace i provozu solárních systémů.

„Určitě nedoporučujeme jít cestou montáže podle internetu a nakoupit nejlevnější výrobky s cílem co nejvíce ušetřit. Nesprávný návrh řešení, nevhodné materiály nebo neodborná instalace významně zvyšují riziko požáru. A to se může prodražit: ohroženy mohou být nejen celé nemovitosti, ale i lidské zdraví a životy. A to nejen majitele nemovitosti, ale i sousedů nebo zasahujících hasičů, neboť požárem zasažený fotovoltaický systém může být pod napětím vyšším než relativně bezpečných 120 voltů,“ uvedl předseda ČKAIT Robert Špalek.

Jaké záruky se vztahují na FVE a jaká mohou na spotřebitele číhat rizika

Tyto problémy se podle komory nejčastěji týkají instalací na rodinných domech. Zařízení na průmyslových objektech jsou zpravidla s výkonem nad 50 kW, pro což platí povinné povolovací řízení podle stavebního zákona. Požárněbezpečnostní řešení je v takových případech nezbytnou částí projektové dokumentace.

Nejčastější příčinou požárů je podle odborníků na požární bezpečnost staveb zkrat v navazujících rozvodech a elektrických zařízeních. Další riziko vzniku a následného šíření požáru se často týká konektorů na kabeláži pod stejnosměrným napětím, hořlavých obalů kabelů nebo nekvalitních zařízení, jako jsou měniče napětí či odpojovače a optimizéry. Příčinou může být podle expertů rovněž nevhodná skladba střešní krytiny, nevyhovující umístění technických zařízení či neřešené průchody elektroinstalace konstrukcí.

V praxi se odborníci setkávají také s nekvalitními bateriovými úložišti nebo podceněnou ochranou před zásahem bleskem. Varují rovněž před plastovými nosnými konstrukcemi. Jen výjimečně podle odborníků vzniká požár kvůli poruše na samotných panelech.

Zájemcům o fotovoltaiku komora doporučila, aby si od autorizovaných osob nechali zpracovat požárněbezpečnostní řešení a požadovali jeho naplnění i od dodavatelských společností. Jedním z důležitých prvků instalace by podle ní měla být například možnost deaktivace elektrárny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *