Představujeme vám digitální řídící systém, určený především pro indoor pěstování pod umělým osvětlením – Plug&Plant. Spíná podle nastavených časů, měří teplotu, vlhkost, nebo jiné veličiny, reguluje a řídí podle vámi …