Fotovoltaika : Přehled nejdůležitějších pojmů

Když se řekne „elektrárna“, většina lidí si nejspíš představí nevzhlednou budovu s velkými komíny, z nichž stoupají oblaka kouře. Ta fotovoltaická ale vypadá úplně jinak, neznečišťuje ovzduší a pohodlně se vejde na střechu rodinného domu, na garáž nebo třeba kůlnu.

Z čeho se domácí fotovoltaická elektrárna skládá a na jakém principu funguje:

Fotovoltaická elektrárna (zkráceně fotovoltaika)

Jedná se o zařízení, které vyrábí elektřinu ze slunečního záření. Ke svému chodu nepotřebuje žádné pohyblivé součásti a čerpá z obnovitelného zdroje energie, aniž by produkovala emise oxidu uhličitého či jiných škodlivých látek do ovzduší. Je tvořena dvěma základními komponenty: fotovoltaickými (solárními) panely a střídačem.

Fotovoltaický (solární) panel (modul)

Přeměňuje sluneční záření, které na něj dopadá, na stejnosměrný proud. O tom, z čeho se fotovoltaické panely skládají, jaké jsou jejich druhy, a který typ zvolit pro váš dům, se dočtete v článku Fotovoltaické panely a podle čeho je vybrat.

Fotovoltaický článek

Jedná se v podstatě o polovodičovou diodu. Je to základní prvek, z něhož se skládají fotovoltaické panely, přičemž jednotlivé články se k sobě připojují sériově nebo paralelně.

String

Řetězec sériově k sobě propojených panelů. Tímto druhem propojení se dosahuje napětí potřebného pro optimální provoz.

Střídač (měnič)

Převádí stejnosměrný proud, který vyrobí fotovoltaický panel, na elektřinu s takovými parametry, aby mohla napájet běžné spotřebiče připojené do sítě.

Výkonový optimizér

Připojuje se ke každému panelu ve stringu. Díky němu lze zapojit do série panely, které mají různý sklon, výkon či orientaci, případně i různé zastínění tak, aby všechny panely fungovaly optimálně.

Standardní testovací podmínky (STC)

Aby bylo možné porovnávat hodnoty různých zařízení, zjišťují se vždy za stejných podmínek – při intenzitě slunečního záření 1 kW/m2, průzračnosti atmosféry 1,5 AM a teplotě panelu 25 °C.

Jmenovitý výkon fotovoltaického panelu

Výkon fotovoltaického panelu, který se měří za standardních testovacích podmínek. Udává se v jednotkách Wp (wattpeak). Výkon fotovoltaických panelů dodávaných společností Woltair se pohybuje kolem 450 Wp.

Jmenovitý výkon fotovoltaické elektrárny

Součet jmenovitých výkonů všech panelů, z nichž se fotovoltaická elektrárna skládá. Reálný výkon elektrárny bývá vždy trochu nižší, než součet výkonů jednotlivých panelů. Důvodem jsou ztráty energie ve střídači, vodičích a případně transformátoru.

Účinnost fotovoltaického panelu

Účinnost fotovoltaického panelu udává, jaké procento z přijímané sluneční energie dokáže systém přeměnit na elektřinu. Účinnost s ohledem na fyzikální zákony nemůže z principu přesáhnout 34 %. Panely, které má v nabídce Woltair, mají účinnost nad 20 %.

Maximální velikost fotovoltaické elektrárny

Pro rodinné domy existuje limit pro maximální velikost fotovoltaické elektrárny, a sice výkon do 10 kWp. Do tohoto limitu totiž není nutné mít licenci na provozování elektrárny, což je spojené s množstvím administrativy a papírování. Zároveň se jedná o horní limit stanovený programem Nová zelená úsporám, ze kterého můžete na pořízení fotovoltaiky čerpat dotaci a pokrýt tak 50 % nebo dokonce až 60 % pořizovacích nákladů. Více o možnostech čerpání dotací na fotovoltaiku v roce 2022 si můžete přečíst na našem blogu.

Baterie

K fotovoltaické elektrárně je možné připojit baterii. Ta slouží k ukládání přebytků energie, kterou fotovoltaická elektrárna přes den vyrobí. Tuto energii pak můžete čerpat i v čase, kdy je nedostatek slunečního svitu, nebo pokrýt energetické nároky domácnosti při výpadku dodávky elektřiny. Bateriové systémy slouží k vyrovnávání denní spotřeby, nikoli k dlouhodobému ukládání. .

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *