Je fotovoltaika bezpečná?

Máte se bát, že vám solární panely poškodí střechu, samovznítí se vám baterie, a když bude hořet, hasiči nechají váš dům vesele plápolat, protože fotovoltaika se přece nesmí hasit? Co jsou opodstatněné obavy a co pouhé fámy?

Podle statistik Hasičského záchranného sboru ČR dochází u nás ročně pouze k 11–15 požárům na místech, kde se nachází fotovoltaika (což však neznamená, že fotovoltaika byla příčinou požáru).

„Při správné instalaci a pravidelné údržbě je fotovoltaika naprosto bezpečná technologie.“

Možná vás to překvapí, ale výše uvedená citace nepochází z webu prodejce fotovoltaiky, ale najdete ji na oficiálních stránkách Hasičského záchranného sboru České republiky.

Stačí při projektování fotovoltaické elektrárny, montáži a následném provozu dodržet správné postupy a protipožární předpisy. Až 75 % potíží s fotovoltaikou totiž způsobují vadné komponenty a špatná instalace. V jejich důsledku může dojít k přepětí či zkratu systému nebo k poškození panelů. Když tedy vsadíte na kvalitu a svěříte montáž do rukou odborníků, máte jistotu, že váš domov bude v bezpečí. Co správná instalace zahrnuje?

 • Musí ji provádět autorizovaná osoba, která má kvalifikaci „Elektromontér fotovoltaických systémů“.
 • Panely musí být umístěné na vhodný podklad a správně ukotvené. Pak vám nepoškodí střechu, ani je neodfoukne vítr. Dobře namontované soláry dokonce vaši střechu chrání a prodlužují její životnost.
 • Dům musí mít odpovídající zemnicí bod. Fotovoltaiku je k němu potřeba správně připojit a použít vhodnou přepěťovou ochranu.
 • Kabeláž musí být vedena tak, aby nedošlo k jejímu poškození (zejm. silným ohýbáním nebo tahem).
 • Vhodné umístění střídačů a baterií, aby nedocházelo k jejich přehřívání, a nebyly v těsné blízkosti hořlavin nebo do nich naopak nezatekla voda.

  Co můžete udělat navíc?

  Díky prevenci snížíte možná rizika na naprosté minimum. A kdyby se, nedejbože, přeci jen něco neočekávaného událo, je tu pojištění majetku.

  • Pravidelné revize. Fotovoltaika by měla jednou za 2–4 roky procházet revizí, tu si ale můžete sjednat i častěji. Při optické kontrole panelů a dalších součástek technik snadno odhalí, jsou-li nedostatečně upevněné nebo poškozené a vymění je dřív, než začne hrozit nějaká závada.
  • Pravidelné čištění a údržba. Abyste prodloužili životnost fotovoltaiky, můžete si nechat čistit panely (doporučujeme 1–2x ročně). To zároveň zvyšuje jejich účinnost přibližně o 10–20 %. Vhodné je mechanicky čistit také rozvaděče a střídače, aby nedocházelo k jejich přehřívání.
  • Monitoring výroby. Pokud se čas od času podíváte na statistiky, jak vaše fotovoltaika vyrábí elektřinu, snadno odhalíte, pokud by se začala chovat neobvykle. Pak je na místě kontaktovat servisního technika, který určí a následně odstraní příčinu.
  • Nadstandardní protipožární opatření pro klid vaší duše, jako je třeba detektor kouře nebo nebo automatický hasicí systém.
  • Pojištění majetku. Pokud máte fotovoltaiku správně zapojenou a prošla řádnou revizí, jste za vodou. Kdyby došlo k jakékoliv nehodě, pojišťovna vám škodu uhradí. Když máte fotovoltaiku na hlavní budově, vztahuje se na ni automaticky pojištění nemovitosti. Jen je potřeba mít hodnotu fotovoltaiky zahrnutou v částce, na kterou máte dům pojištěný. Zkontrolujte si, že se vaše pojistka vztahuje také na pojistná rizika, jako je požár, výbuch, vichřice, krupobití, úder blesku a na přepětí a podpětí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *